FRYDELIGT MED JUBELKOR

KORSATSER OG DISKANTER FRA HADERSLEV DOMKIRKE
af SVEND PRIP

 

Edition VFC

Bogens indhold Om Svend Prip Vor Frue Cantori

Køb bogen

       

 Køb bogen - klik her

Pris:

Bogen koster kr. 190 inkl. forsendelse
 

Kan købes i Domkirken for kr. 150

 

 

 

 

Om bogen

Denne nodesamling er udgivet som en gave til Svend Prip fra Vor Frue Cantori, Haderslev i anledning af tre mærkedage i 2011. Svend Prips 40 års jubilæum som Domorganist i april, hans fratrædelse fra stillingen ved Haderslev Domkirke senere samme år og hans 70 års fødselsdag i november 2011.

Vi synes musikken fortjener større udbredelse end i Haderslev Domkirke, hvor den gennem årene har glædet kirkegængerne til højmessen søndag efter søndag, samt til kirkens særlige gudstjenester og ved koncerter.

Udgivelsen er kommet i stand via gavebidrag fra gamle og nuværende cantorister, samt gennem sponsorater fra firmaer tilknyttet Svends virke både som domorganist og i hans mere verdslige liv.

Efter overrækkelsen af gaven i efteråret 2011 har Svend Prip selv deltaget i den endelige udvælgelse og i korrekturlæsning af satserne.

De udvalgte satser er karakteriseret ved at være brugsmusik, hvor stemmeføringen nok kan være underfundig, men sjældent ubehagelig og overraskende for sangerne, som ofte har skullet lære satserne på kort tid. Den trænede korsanger vil desuden genkende stilen som hovedsageligt anglikansk, idet dette altid har været Svend Prips klanglige forbillede for kormusikken.

Læs om Svend Prip - klik her

 

   

Fakta:

Bogen er på  100 sider
med spiralryg

Bogen indeholder (klik her)

- 21 korsatser

- 21 diskanter

- 17 læsningssvar

ISMN 979-0-9001803-3-9

Pris: kr. 190 inkl. forsendelse
(introduktionspris - se øverst)

Kolofon:

Redaktionsgruppe:
Edna Rasmussen,  Anders Havgaard Rasmussen, og Troels Lund Nielsen.
Design og layout: Anders Havgaard Rasmussen.
Nodesats. Troels Lund Nielsen og Erik Stent Petersen
Tryk: Haderslev Stiftsbogtryk

Copyright: Svend Prip

Udgiver: Vor Frue Cantoris eget forlag ”Edition VFC”
Kontakt: Edna Rasmussen, Ejsbølvej 49, 6100 Haderslev
tlf. 74530594 Email: er@aabenraa.dk

 

Tak til sponsorer og bidragsydere

Marcussen & Søn

Skærsøgaard Vin

Benny Hansens Autohandel

Aarøsund Bådebyggeri og Bedding

Haderslev Stiftsbogtrykkeri

Nuværende og tidligere cantorister  - klik

 

Bogen er et non-profit foretagende, og et eventuelt overskud vil gå til det gode skib Tinna gennem foreningen "Tinnas Venner"

 

 

   
     

Vor Frue Cantori    Sangstationen   Domkirkepladsen 5   6100 Haderslev   www.vorfruecantori.dk   info@vorfruecantori.dk