FRYDELIGT MED JUBELKOR

MOTETTER OG DISKANTER FRA HADERSLEV DOMKIRKE
arrangeret af SVEND PRIP

 

Edition VFC

Bogens indhold Om Svend Prip Vor Frue Cantori

Køb bogen

       

Bogen indeholder

 

   

21 korsatser:

 

21 diskanter:  

Behold os, Herre, ved dit ord DDS 337                   

Bryd frem , mit hjertes trang at lindre   DDS 508 v. 2   

Den mørke nat forgangen er   DDS 736                  

Den ypperligste vej DDS 690

Det hellige kors, vor Herre selv bar DDS 201

Du, som vejen er og livet                       DDS 484    

Fra Himlen kom den Helligånd DDS 283                

Frydeligt med jubelkor     DDS 721    

Gak ud, min sjæl, betragt med flid DDS 726

Guds godhed vil vi prise DDS 716     

Lover den Herre DDS 2  

Mind, o Jesus, tit mit hjerte  DDS 179 (1953 udg.) 

Nu bede vi den helligånd                       DDS 289    

Nu blomstertiden kommer                     DDS 722    

Nu kom der bud fra englekor DDS 71 v. 3

Påskeblomst, hvad vil du her? DDS 236 v. 3

Sion, pris din saliggører DDS 417 v.4 og 5 (1953 udg.)

Til dig alene, Herre Krist  DDS 505 v. 4                   

Venner! Sagde Guds engel blidt DDS 105

Vågn op, du, som sover   DDS 657    

Ængstede hjerte DDS 656                  

 

Blomstre som en rosengård  DDS 78 v. 6

Du er, opstandne sejershelt DDS 228 v. 4 og 7

Din Himmelkrone ser vi stråle DDS 259 v. 5

Et lidet barn så lysteligt  DDS 102 v. 2                     

Fra Himlen højt kom budskab her  DDS 95 v. 10

Giv mig, Gud, en salmetunge DDS 4 v. 3 og 8        

Hil dig, Frelser og Forsoner DDS 192 v. 9

Himlene, Herre, fortælle din ære DDS 392 v. 2 og 4                    

Hyggelig, rolig DDS 411 v. 3 og 6

I al sin glans nu stråler solen DDS 290 v. 6 og 7

Julen har englelyd DDS 118 v. 3

Nu falmer skoven  DDS 729 v. 5 og 10                    

Nu takker alle Gud DDS 11 v. 3

O, Du Fröhliche

O Gud! hvor er du mer end skøn DDS 16 v. 5

Op, alle, som på jorden bor DDS 30 v. 4                 

Stat op, min sjæl i morgengry DDS 224 v. 4

Til Himmels fór den ærens drot F- mol DDS 252 v. 8                  

Til Himmels fór den ærens drot G-mol (korversion) DDS 252 v. 8 

Velkommen igen; Guds engle små DDS 99 v. 7    

Vi synger med Maria DDS 73 v. 2 og 5

17 læsningssvar:

       

Amen I         

Amen II        

Amen III       

Amen IV      

Amen V       

Halleluja I     

Halleluja II    

Halleluja III (Pinsedag)     

Halleluja IV (Nytårsdag)  

Han kender vor skabning (salme 103 v. 13, 17)      

Herre, vor Herre, herligt er dit navn på den vide jord!  

Hvor dog Gud er god og vis                 

I er Kristi legeme!            

Salige er de, som hører Guds ord I     

Salige er de, som hører Guds ord  II   

Salige er de, som hører ordet og bevarer det         

Vi er også af hans slægt. Halleluja!     

 

       
       

Vor Frue Cantori    Sangstationen   Domkirkepladsen 5   6100 Haderslev   www.vorfruecantori.dk   info@vorfruecantori.dk